Martin thinks you should listen to

Pouet pouet chiki chiki boum boum.

###USERNAME_LABEL### ###USERNAME###